Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Szanowni Kandydaci,
serdecznie zapraszam na spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na kierunku technik masażysta. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny dlatego zapraszamy na nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć nauki w naszej szkole.Odpowiemy na nim na pytania, które mogą budzić Państwa wątpliwości związane z: przebiegiem kształcenia, zakresem dokumentów, które należy uzupełnić aby podjąć naukę, procedurami związanymi z przystąpieniem do egzaminu zawodowego a także zapoznamy z salami i wyposażeniem do zajęć praktycznych.
Termin spotkania to najbliższa sobota 20 lutegogodz. 12.00;
Miejsce spotkania – siedziba Policealnej Szkoły Medycznej, Łódź ul. Wileńska 53/55, I piętro, sala 102
 
Dyrekcja Policealnej Szkoły Medycznej

Drodzy słuchacze,
od 18 stycznia, po długiej przerwie świąteczno - feryjnej, powracają w naszych szkołach zajęcia dydaktyczne. Będą one kontynuacją formy hybrydowej kształcenia czyli: zajęcia teoretyczne zrealizujemy w formie webinariów na platformie livewebinar.com, a zajęcia praktyczne będą odbywać się w szkole, w określonym reżimie sanitarnym. Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych semestrów umieszczony jest w zakładce "Plan zajęć". Proszę pamiętać o stosowaniu podczas zajęć szkolnych maseczek ochronnych oraz częstej dezynfekcji rąk.

Drodzy słuchacze,
zgodnie z rozporządzeniem MEN, z dniem 30 listopada wracają do szkół zajęcia praktyczne. Oznacza to, że na kierunku technik masażysta wszystkie wyznaczone planem zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie w szkole, natomiast przedmioty teoretyczne w dalszym ciągu pozostają, w formie webinariów. 
Szczegółowy plan zajęć obowiązujący od 30.XI. został wysłany na adresy grupowe wszystkich semestrów.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opracowanym przez MEN tegoroczna przerwa świąteczna zaczyna się 23 grudnia br i będzie trwała do 3 stycznia 2021r. Bezpośrednio po niej, czyli od 4 stycznia 2021r do 17 stycznia 2021r zaplanowane są ferie zimowe. W całym ww. okresie nie będzie zajęć dydaktycznych ale sekretariat szkół policealnych będzie czynny wg następującego harmonogramu:
- 21-23 grudnia od 8.00 do 17.00
- 24-27 grudnia - nieczynne
- 28-30 grudnia od 9.00 do 17.00
- 31 grudnia od 9.00 do 15.00
- w czasie ferii zimowych od 8.00 do 17.00 (w dni robocze)

Przypominamy wszystkim słuchaczom, że istnieje możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego NNW+OC na rok szkolny 2020/2021.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Inter Risk, u której będziemy ubezpieczać słuchaczy naszych szkół. Roczna składka wynosi 37,20zł i płatna jest w sekretariacie szkoły (pok. 103) do 21 września br.

Objęcie ubezpieczeniem warunkuje terminowa płatność składki!