Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

W związku z nowymi obostrzeniami epidemiologicznymi ograniczamy realizację kształcenia praktycznego w szkole na kierunku technik masażysta. W okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia praktyczne tak jak teoretyczne będą realizowane w formie zdalnej. Szczegóły nowej organizacji zajęć zostały wysłane na e-maile grupowe poszczególnych semestrów.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych

Szanowni Słuchacze,

zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN związanymi z organizacją nauki w czasie kolejnego okresu czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych informujemy, że kształcenie w szkołach policealnych pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie, w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, a zajęcia teoretyczne mają formę webinariów na platformie livewebinar.com. Ten sposób prowadzenia zajęć ma być utrzymany do 11 kwietnia br z wyłączeniem przerwy świątecznej, która obowiązuje od 1.04.2021r do 6.04.2021r.
Biorąc powyższe pod uwagę w najbliższych tygodniach obowiązuje dotychczasowy plan zajęć dla wszystkich semestrów na kierunku technik masażysta. W przypadku wprowadzenia przez MEN zmian w tym okresie będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych

Drodzy słuchacze,
od 18 stycznia, po długiej przerwie świąteczno - feryjnej, powracają w naszych szkołach zajęcia dydaktyczne. Będą one kontynuacją formy hybrydowej kształcenia czyli: zajęcia teoretyczne zrealizujemy w formie webinariów na platformie livewebinar.com, a zajęcia praktyczne będą odbywać się w szkole, w określonym reżimie sanitarnym. Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych semestrów umieszczony jest w zakładce "Plan zajęć". Proszę pamiętać o stosowaniu podczas zajęć szkolnych maseczek ochronnych oraz częstej dezynfekcji rąk.

Szanowni Kandydaci,
serdecznie zapraszam na spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na kierunku technik masażysta. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny dlatego zapraszamy na nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć nauki w naszej szkole.Odpowiemy na nim na pytania, które mogą budzić Państwa wątpliwości związane z: przebiegiem kształcenia, zakresem dokumentów, które należy uzupełnić aby podjąć naukę, procedurami związanymi z przystąpieniem do egzaminu zawodowego a także zapoznamy z salami i wyposażeniem do zajęć praktycznych.
Termin spotkania to najbliższa sobota 20 lutegogodz. 12.00;
Miejsce spotkania – siedziba Policealnej Szkoły Medycznej, Łódź ul. Wileńska 53/55, I piętro, sala 102
 
Dyrekcja Policealnej Szkoły Medycznej

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opracowanym przez MEN tegoroczna przerwa świąteczna zaczyna się 23 grudnia br i będzie trwała do 3 stycznia 2021r. Bezpośrednio po niej, czyli od 4 stycznia 2021r do 17 stycznia 2021r zaplanowane są ferie zimowe. W całym ww. okresie nie będzie zajęć dydaktycznych ale sekretariat szkół policealnych będzie czynny wg następującego harmonogramu:
- 21-23 grudnia od 8.00 do 17.00
- 24-27 grudnia - nieczynne
- 28-30 grudnia od 9.00 do 17.00
- 31 grudnia od 9.00 do 15.00
- w czasie ferii zimowych od 8.00 do 17.00 (w dni robocze)