Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Drodzy słuchacze,
zgodnie z rozporządzeniem MEN, z dniem 30 listopada wracają do szkół zajęcia praktyczne. Oznacza to, że na kierunku technik masażysta wszystkie wyznaczone planem zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie w szkole, natomiast przedmioty teoretyczne w dalszym ciągu pozostają, w formie webinariów. 
Szczegółowy plan zajęć obowiązujący od 30.XI. został wysłany na adresy grupowe wszystkich semestrów.