Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opracowanym przez MEN tegoroczna przerwa świąteczna zaczyna się 23 grudnia br i będzie trwała do 3 stycznia 2021r. Bezpośrednio po niej, czyli od 4 stycznia 2021r do 17 stycznia 2021r zaplanowane są ferie zimowe. W całym ww. okresie nie będzie zajęć dydaktycznych ale sekretariat szkół policealnych będzie czynny wg następującego harmonogramu:
- 21-23 grudnia od 8.00 do 17.00
- 24-27 grudnia - nieczynne
- 28-30 grudnia od 9.00 do 17.00
- 31 grudnia od 9.00 do 15.00
- w czasie ferii zimowych od 8.00 do 17.00 (w dni robocze)