Nauczyciele

  • dr Agnieszka Wojciechowska - Kulik - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • mgr Agnieszka Woźniak - Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • mgr Ilona Szpak - Język angielski
  • dr Agnieszka Wojciechowska - Kulik - Propedeutyka zdrowia
  • mgr Krzysztof Kotliński - Teoretyczne podstawy masażu, Pracownia masażu,
  • mgr Anna Świątkowska - Anatomia z fizjologią, Zarys fizjoterapii, Masaż w sporcie
  • lic. Anna Piątkowska - Jurczyk - Pracownia masażu