Nauczyciele

 • mgr Marcin Bar - Wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Szczygieł - Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • mgr Agnieszka Woźniak - Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • mgr Wojciech Szymański - Język angielski
 • dr Jolanta Janus - Propedeutyka zdrowia, wybrane zagadnienia kliniczne w masażu
 • mgr Barbara Polit - Podstawy psychologii, pedagogiki, i socjologii
 • mgr Przemysław Oliwczyński - Teoretyczne podstawy masażu, pracownia masażu, masaż w profilaktyce
 • mgr Mariusz Balawejder - Anatomia z fizjologią, pracownia masażu, diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • mgr Małgorzata Błażejewska - Zarys fizjoterapii
 • dr Kamil Piątkowski - Pracownia masażu
 • mgr Karolina Skowerska - Masaż w sporcie,  organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • mgr Joanna Rączkiewicz - Masaż w kosmetyce