Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Po dwuletniej nauce w Policealnej Szkole Medycznej słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji MED.10 – świadczenie usług w zakresie masażu. Egzamin przebiega dwuetapowo:

PRZEBIEG EGZAMINU ZAWODOWEGO - KWALIFIKACJA med.10
  • część pisemna w formie testu -  obejmuje treści teoretyczne, a na jej rozwiązanie masz 60 minut;
  • część praktyczna - polega na wykonaniu masażu techniką zgodną z zaleceniami podanymi w zadaniu egzaminacyjnym – na wykonanie zadania masz 120 minut.

Aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym – z części pisemnej należy uzyskać 50%, a z części praktycznej 75%. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje uzyskaniem dyplomu technika masażysty wraz z suplementami w języku polskim i angielskim.