Technik Masażysta

REKRUTACJA NA SEMESTR WIOSENNY ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA!

 • szkoła bezpłatna
 • brak górnego limitu wiekowego do rozpoczęcia nauki
 • tryb dzienny oraz wieczorowy
 • 2-letni cykl kształcenia
 • wiele godzin zajęć praktycznych
 • dysponujemy własnym Spa, w którym Słuchacze odbywają zajęcia
 • możliwość zrobienia dodatkowych specjalizacji: trener personalny oraz zarządzanie ośrodkami Spa


Masażysta to jeden z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji. Masażyści zajmują się bowiem wykonywaniem zabiegów leczniczych, a także sportowych i kosmetycznych, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Dwuletni cykl kształcenia w naszej szkole kończy się uzyskaniem tytułu technika masażysty.
Nasi absolwenci przygotowani są do świadczenia usług w zakresie masażu w gabinetach masażu, przychodniach rehabilitacyjnych, szpitalach, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej oraz klubach sportowych. 

Program

Program nauczania w zawodzie technik masażysta zawiera aż 800 godzin zajęć praktycznych w zakresie:

 • masażu w medycynie
 • masażu w sporcie
 • masażu w kosmetyce i profilaktyce
 • masażu leczniczego

Poza praktyczną nauką zawodu program przewiduje zajęcia teoretyczne:

 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • język migowy,
 • język angielski,
 • zagadnienia kliniczne w masażu,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

 

Szczegółowy plan nauczania przedstawia się następująco:

 

  Liczba godzin tygodniowo w poszczególnych semestrach  Suma godzin 
w okresie nauczania
  I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 192
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym       
 Lp. Zajęcia edukacyjne I semestr II semestr  III semestr   IV semestr  
 1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia       2  64
 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  2        32
 3 Język angielski     2  2  64
 4 Propedeutyka zdrowia  2  2      64
 5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii    2      32
 6 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia   2        32
 7 Język migowy     2  2    64
 8 Technologie informatyczne        2  32
 9  Teoretyczne podstawy masażu  2  2  2    96
 10  Anatomia z fizjologią  4  3      112
11 Zarys fizjoterapii  2  2  2  2  128
12 Wybrane zagadnienia kliniczne w masażu    2  1  2  80

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym        
 Lp.  Zajęcia edukacyjne  I semestr  II semestr III semestr  IV semestr  Łącznie 
 1 Pracownia masażu  9  8  5  6  448
 2  Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym  2 2      64
 3  Masaż w sporcie      4    64
 4  Masaż w kosmetyce i profilaktyce        4  64
 5 Organizacja i stosowanie masażu leczniczego     5  5  160