Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Drodzy słuchacze,
od 18 stycznia, po długiej przerwie świąteczno - feryjnej, powracają w naszych szkołach zajęcia dydaktyczne. Będą one kontynuacją formy hybrydowej kształcenia czyli: zajęcia teoretyczne zrealizujemy w formie webinariów na platformie livewebinar.com, a zajęcia praktyczne będą odbywać się w szkole, w określonym reżimie sanitarnym. Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych semestrów umieszczony jest w zakładce "Plan zajęć". Proszę pamiętać o stosowaniu podczas zajęć szkolnych maseczek ochronnych oraz częstej dezynfekcji rąk.