Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie drugiego i czwartego semestru w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Słuchacze kierunku technik masażysta odbywają praktyki w następujących miejscach:

  • gabinety masażu
  • przychodnie rehabilitacyjne
  • szpitale
  • uzdrowiska
  • gabinety odnowy biologicznej
  • kluby sportowe

Najlepsi Słuchacze mają zagwarantowane praktyki w uzdrowisku.