Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, wprowadzonymi przez MEN, przedłużono do 18 kwietnia tryb zdalny zajęć edukacyjnych w szkołach. Dotyczy on również zajęć praktycznych. W związku z powyższym wszystkie zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie webinariów na platformie livewebinar.com.

W związku z nowymi obostrzeniami epidemiologicznymi ograniczamy realizację kształcenia praktycznego w szkole na kierunku technik masażysta. W okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia praktyczne tak jak teoretyczne będą realizowane w formie zdalnej. Szczegóły nowej organizacji zajęć zostały wysłane na e-maile grupowe poszczególnych semestrów.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych

Szanowni Kandydaci,
serdecznie zapraszam na spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem kształcenia na kierunku technik masażysta. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny dlatego zapraszamy na nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć nauki w naszej szkole.Odpowiemy na nim na pytania, które mogą budzić Państwa wątpliwości związane z: przebiegiem kształcenia, zakresem dokumentów, które należy uzupełnić aby podjąć naukę, procedurami związanymi z przystąpieniem do egzaminu zawodowego a także zapoznamy z salami i wyposażeniem do zajęć praktycznych.
Termin spotkania to najbliższa sobota 20 lutegogodz. 12.00;
Miejsce spotkania – siedziba Policealnej Szkoły Medycznej, Łódź ul. Wileńska 53/55, I piętro, sala 102
 
Dyrekcja Policealnej Szkoły Medycznej

Szanowni Słuchacze,

zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN związanymi z organizacją nauki w czasie kolejnego okresu czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych informujemy, że kształcenie w szkołach policealnych pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie, w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, a zajęcia teoretyczne mają formę webinariów na platformie livewebinar.com. Ten sposób prowadzenia zajęć ma być utrzymany do 11 kwietnia br z wyłączeniem przerwy świątecznej, która obowiązuje od 1.04.2021r do 6.04.2021r.
Biorąc powyższe pod uwagę w najbliższych tygodniach obowiązuje dotychczasowy plan zajęć dla wszystkich semestrów na kierunku technik masażysta. W przypadku wprowadzenia przez MEN zmian w tym okresie będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych

Drodzy słuchacze,
od 18 stycznia, po długiej przerwie świąteczno - feryjnej, powracają w naszych szkołach zajęcia dydaktyczne. Będą one kontynuacją formy hybrydowej kształcenia czyli: zajęcia teoretyczne zrealizujemy w formie webinariów na platformie livewebinar.com, a zajęcia praktyczne będą odbywać się w szkole, w określonym reżimie sanitarnym. Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych semestrów umieszczony jest w zakładce "Plan zajęć". Proszę pamiętać o stosowaniu podczas zajęć szkolnych maseczek ochronnych oraz częstej dezynfekcji rąk.