Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Uprzejmie informujemy, że podczas wakacji sekretariat szkoły oraz dział rekrutacji będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

W czerwcu odbędą się egzaminy zawodowe dla kierunku technik masażysta (MED.10, MS.01). Poniżej umieszczamy szczegółowy harmonogram ich organizacji:

10.06.2021 godz. 10.30, 12.30, 14.30 MED.10 pisemny
18.06.2021 godz. 8.00, 12.00, 16.00 MED.10 praktyczny
19.06.2021 godz. 8.00, 12.00, 16.00 MED.10 praktyczny
22.06.2021 godz. 14.00 MS.01 pisemny

 

Wszystkie egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły, ul. Wileńska 53/55 w Łodzi.

Drodzy słuchacze,
zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 19 kwietnia przywrócono możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów, którzy w czerwcu br. przystąpią do egzaminu zawodowego. Oznacza to, że semestry czwarte technika masażysty będą mogły wrócić do zajęć stacjonarnych w ramach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe semestry muszą nadal kontynuować nauczanie zdalne w przyjętej dotychczas formie. Harmonogram zajęć obowiązujący od 19 kwietnia umieszczony jest w zakładce Plany zajęć.

Z dniem 26 kwietnia br powracają do szkół zajęcia praktyczne dla wszystkich semestrów szkół policealnych. Zapraszamy więc słuchaczy kierunku technik masażysta do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, wprowadzonymi przez MEN, przedłużono do 18 kwietnia tryb zdalny zajęć edukacyjnych w szkołach. Dotyczy on również zajęć praktycznych. W związku z powyższym wszystkie zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie webinariów na platformie livewebinar.com.