Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Szanowni Słuchacze,

Wpłat na Fundusz Rady Słuchaczy można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Policealnej Szkoły Medycznej: 29 1240 3073 1111 0010 9849 1176