Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Szanowni Słuchacze PSM!

Informujemy, że osoby, które planują przystąpić ponownie do egzaminów zawodowych z powodu uzyskania niezadowalających wyników, zobowiązane są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu do 15 września 2023 roku. Ostateczny termin jest nieprzekraczalny.

Terminy i miejsca egzaminów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz informacje publikowane na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zachęcamy do podjęcia staranności w przygotowaniu do egzaminów poprawkowych i życzymy powodzenia! Nie wahajcie się skontaktować z nami w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy.

Zachęcamy również do sprawdzenia informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego, obowiązującą w roku szkolnym 2023/2024.

Dyrekcja Policealnej Szkoły Medycznej