Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, wprowadzonymi przez MEN, przedłużono do 18 kwietnia tryb zdalny zajęć edukacyjnych w szkołach. Dotyczy on również zajęć praktycznych. W związku z powyższym wszystkie zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie webinariów na platformie livewebinar.com.