Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Szanowni Słuchacze,

zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN związanymi z organizacją nauki w czasie kolejnego okresu czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych informujemy, że kształcenie w szkołach policealnych pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu zajęcia praktyczne będą odbywały się stacjonarnie, w szkole, z zachowaniem reżimu sanitarnego, a zajęcia teoretyczne mają formę webinariów na platformie livewebinar.com. Ten sposób prowadzenia zajęć ma być utrzymany do 11 kwietnia br z wyłączeniem przerwy świątecznej, która obowiązuje od 1.04.2021r do 6.04.2021r.
Biorąc powyższe pod uwagę w najbliższych tygodniach obowiązuje dotychczasowy plan zajęć dla wszystkich semestrów na kierunku technik masażysta. W przypadku wprowadzenia przez MEN zmian w tym okresie będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.

Dyrekcja Policealnych Szkół Medyczno - Kosmetycznych