Władze Szkoły

mgr Edward Kujawa - dyrektor szkoły

mgr Aleksandra Staniucha-Andrejkow - wicedyrektor

dr Elżbieta Radziszewska - wicedyrektor ds dydaktycznych