Kolejne decyzje dotyczące kształcenia w szkołach

Drodzy słuchacze,
zgodnie z ostatnimi decyzjami MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 19 kwietnia przywrócono możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów, którzy w czerwcu br. przystąpią do egzaminu zawodowego. Oznacza to, że semestry czwarte technika masażysty będą mogły wrócić do zajęć stacjonarnych w ramach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe semestry muszą nadal kontynuować nauczanie zdalne w przyjętej dotychczas formie. Harmonogram zajęć obowiązujący od 19 kwietnia umieszczony jest w zakładce Plany zajęć.