Egzaminy zawodowe w czerwcu

Terminy egzaminów zawodowych przedstawiają się następująco:

  • MS.01 - część pisemna - 23.06.2020r, godz. 14.00
  • MS.01 - część praktyczna - 29.06.2020r, godz. 8.00, 12.00, 16.00
  • MS.01 - część praktyczna - 30.06.2020r, godz. 12.00