Program Dobry Start, 300 zł dla Słuchaczy

W sierpniu tego roku podjęto decyzję o objęciu Programem "Dobry Start" również uczniów szkół policealnych. 

Oznacza to, że każdy Słuchacz naszej szkoły, który nie ukończył 20 lat, bez względu na dochód, może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.  

Zachęcamy więc do korzystania z tej możliwości.  

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: