Uroczystość rozdania świadectw
Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi
Facebook Instagram

Informujemy, że uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Policealnej Szkoły Medycznej na kierunku technik masażysta dla semestru IV odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 o godzinie 13.00.